HINO รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ 

FG Series 500 Victor เครื่องยนต์ 240 แรงม้า

FG8JF1D,FG8JJ1A(Tender)

 

 

 

HINO รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ 

FG Series 500 Victor เครื่องยนต์ 240 แรงม้า 

FG8JF1D

 

 

HINO รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ 

 

FG Series 500 Victor เครื่องยนต์ 240 แรงม้า

 

FG8JP1G

 

 

 

HINO รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ 

FG Series 500 Victor เครื่องยนต์ 240 แรงม้า

FG8JJ1A,FG8JM1A,FG8JP1A,FG8JR1A,FG8JT1A

 

 


 

 

 

HINO รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว

FL Series 500 Victor เครื่องยนต์ 260 แรงม้า

FL8JN1A,FL8JT1A

 

 HINO รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว

FL Series 500 เครื่องยนต์ 344 แรงม้า

FL1AN1A,FL1AS1A

 


 

HINO รถบรรทุก 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา

FM Series 500 Victor เครื่องยนต์ 260 แรงม้า รุ่น

FM8JN1D,SGT-A

 

 

FM Series 500 Victor เครื่องยนต์ 344 แรงม้า รุ่น

FM1AN1D

FM Series 500  Victor เครื่องยนต์ 380 แรงม้า รุ่น

FM2PN1D

 


 

 

HINO รถบรรทุก 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา (รถโม่ปูน)

FM Series 500 Victor เครื่องยนต์ 344 แรงม้า รุ่น

FM1AK1M E/G Retarder

 


 

HINO รถบรรทุก 12 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา
GY Series 500 Victor เครื่องยนต์ 380 แรงม้า รุ่น

GY2PS1A

 


 

HINO รถบรรทุกหัวลาก 6 ล้อ

FG Series 500 Victor เครื่องยนต์ 260 แรงม้า รุ่น

FG8JH1B

 

 

HINO รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ

FM Series 500 Victor เครื่องยนต์ 344 แรงม้า รุ่น

FM1AK1B

 

 

HINO รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ

 FM Series 500 Victor เครื่องยนต์ 380 แรงม้า รุ่น

FM2PK1B

 

 

 136 แรงม้า

Hino Series 3 Expert Model  XZU600R 4W

 

 150 แรงม้า

Hino Series 3 Expert Model 
XZU600R 6W

XZU650R (T&S)

 

 150 แรงม้า

Hino Series 3 Expert Model

XZU710R 6W

 

  150 แรงม้า

Hino Series 3 Expert Model

XZU720R 6W

 


HINO รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง

FC Series เครื่องยนต์ 145 แรงม้า

รุ่น FC9JEKA(T&S) FC9JJKA

FC Series เครื่องยนต์ 175 แรงม้า

FC9JELA(T&S)
FC9JJLA
FC9JLLA

 


 

  แชสซีรถโดยสาร Hino

ขนาดเครื่องยนต์ 251 แรงม้า รุ่น RK8JSLA

ขนาดเครื่องยนต์ 380 แรงม้า รุ่น RM1ESKU 

 


รถบรรทุก HINO NGV ออกแบบ..วิจัยและพัฒนาการผลิตจากฮีโน่โดยตรง

รถบรรทุก HINO NGV ประหยัด ปลอดภัย สะอาด คุ้มค่า น่าลงทุน กับขุมพลังใหม่..ไม่ง้อน้ำมัน ใช้ก๊าซ CNG / NGV 100% มาตรฐานไอเสีย ยูโร 3

 

รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง 175 แรงม้า รุ่น

FC4JLNA (NGV)

 


 รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ 220 แรงม้า รุ่น

FG1JPKA (NGV)

 


 

รถบรรทุก 10 ล้อเพลาเดียวขนาดใหญ่ 260 แรงม้า รุ่น

FL1JTKA-BGT (NGV)

 


 

รถบรรทุก 10 ล้อ 2 เพลาขนาดใหญ่ รุ่น 

260 แรงม้า รุ่น FM1JNKD-BGT (NGV)

360 แรงม้า รุ่น FM2PNMD

 


 

 รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ 2 เพลาขนาดใหญ่ รุ่น 

260 แรงม้า รุ่น FM1JKKA-BGT (NGV)

360 แรงม้า รุ่น FM2PKMA