“วันที่ ๓ และ ๗ พฤษจิกายน ๒๕๖๔ บริษัทในเครือซุ่นหลี” ได้จัดการอบรมการใช้และการบำรุงรักษารถฮีโน่ (On-site) 

 05/11/64 #กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

     บริการหลังการขายโดยการจัดอบรม แบบ On-site โดยคณะอาจารย์อบรมจากทางศูนย์ฝึกอบรม ฮีโน่ บางไทร ให้แก่บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ตจํากัดเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการใช้งานและตรวจเช็ครถฮีโน่เป็นระยะเวลา 2 วัน ที่ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดนนทบุรี ให้แก่ผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพสูงสุดและลูกค้าได้รับความรู้อย่างถูกต้องเป็นการช่วยลูกค้าของทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้านซุ่นหลีเรายินดีให้บริการและตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าในทุกสถานการณ์ไม่ใช่เพียงแค่ขายรถแต่เราพร้อมที่จะดูแลและส่งความสุขให้คุณในทุกๆเรื่องราว 

Visitors: 119,896