ฮีโน่ รวบรวมประกันภัย รถยนต์ รถบรรทุก ทุกประเภท

บริการคำปรึกษาแนะนำ ประกันภัยรถยนต์ เช็คเบี้ยเบื้องต้นฟรี จากฮีโน่ 

 

 *หมายเหตุ : จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์

โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน, ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง, รถไฟ, รถราง

 

สนใจประกันจาก ฮีโน่ ติดต่อ

 

  

 การประกันภัยรถยนต์ รถบรรทุก

ป็นประกันภัยที่หลายๆ คนคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักของผู้ที่มีรถทุกคนควรจะต้องมี

 

การประกันภัยรถยนต์

มีเพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ นอกจากนี้ยังรวมถึงความสูญเสียที่ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้น

แม้ว่าการทำประกันภัยรถยนต์จะไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ แต่สามารถช่วยบรรเทาค่าใช้จ่าย หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างน้อยเราก็อุ่นใจแล้วว่าไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เพราะทางประกันจะช่วยชดใช้ค่าเสียหายของเราและคู่กรณีด้วย หากเราเป็นฝ่ายผิด

 

  


Visitors: 122,089