รถหัวลาก

FG 260 แรงม้า

FM 344 แรงม้า

FM 380 แรงม้า

SY 380 แรงม้า

SR 410 แรงม้า

SS 480 แรงม้า