ศูนย์ฮีโน่ รถบริการนอกสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ

Mobile Service ให้บริการถึงที่ แจ้งเหตุได้ทุกเมื่อ ที่ศูนย์ฮีโน่

 

รถบริการนอกสถานที่ (Mobile Service)

  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมรถบรรทุกให้แก่ลูกค้า
  • เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
  • เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกประเภท

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ลูกค้าที่ไม่สะดวกนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฮีโน่สามารถนัดหมายให้ศูนย์บริการออกไปเช็กระยะหรือซ่อมทั่วไป ในพื้นที่ของลูกค้าได้ (Onsite Service)
  • ลูกค้ากรณีรถเสียฉุกเฉินสามารถติดต่อศูนย์บริการ เพื่อออกไปบริการนอกสถานที่ได้

 

ติดต่อบริการซ่อมถังสีและ ตัวถัง ที่ศูนย์ฮีโน่

  

         
 
 

 

 

 

Visitors: 119,896