รถบริการนอกสถานที่ (Mobile Service)

  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมรถบรรทุกให้แก่ลูกค้า
  • เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
  • เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกประเภท

 

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ลูกค้าที่ไม่สะดวกนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฮีโน่สามารถนัดหมายให้ศูนย์บริการออกไปเช็กระยะหรือซ่อมทั่วไป ในพื้นที่ของลูกค้าได้ (Onsite Service)
  • ลูกค้ากรณีรถเสียฉุกเฉินสามารถติดต่อศูนย์บริการ เพื่อออกไปบริการนอกสถานที่ได้

 

ซุ่นหลี สมุทรปราการ

   

ซุ่นหลี เทพารักษ์

   

ซุ่นหลี สำโรง

  

              
             
 
 
 

 

 

 

Visitors: 3,814