รถ 10 ล้อ 2 เพลา

FM 260 แรงม้า

FM 344 แรงม้า

FM 380 แรงม้า