รถ 4-6 ล้อ ขนาดเล็ก

XZU(4W) 136 แรงม้า

XZU(4W) ATOM

XZU-150 แรงม้า