รถ 6 ล้อ ขนาดกลาง

FC 155 แรงม้า

FC 175 แรงม้า

FC 210 แรงม้า