ขสมก. ตรวจรับรถยูโรฮีโน่ ชุดแรก ที่ผ่านการซ่อมแซมตัวถังทำสีรถแล้ว

 20/07/64 #ข่าวสาร

    ทยอยส่งมอบรถปรับอากาศยูโรทู HINO ที่ผ่านการซ่อมแซมตัวถังภายนอก โดยการปะผุ พ่นสีรองพื้นใหม่ โป๊วสี และทำสีใหม่ทั้งคันเสร็จแล้ว ให้คณะผู้บริหาร ขสมก. และกรรมการทำการตรวจรับรถ ร่วมกับตัวแทนสหภาพฯ ขสมก. ในการสังเกตการณ์ ณ บริษัท ซุ่นหลี สำโรง