ส่งมอบรถครบทั้งหมด 169 คัน

ส่งมอบรถครบทั้งหมด 169 คัน

 24/12/64 #ข่าวสาร


 บริษัท ซุ่นหลี สำโรง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้ทำการส่งมอบรถทั้งหมด 169 คัน พร้อมมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ขสมก.ตรวจรับรถ การซ่อมแซมตัวถัง ทำสีรถยูโรฮีโน่