ศูนย์บริการ ฮีโน่ ซุ่นหลี บริการหลังการขาย
ซ่อมสี และ ตัวถัง
ยางตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ