ฮีโน่ ซุ่นหลี เข้าเยี่ยมชมดูงานรถบรรทุกไฟฟ้าที่ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด 

 06/09/65 #ข่าวสาร 

     วันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ทางผู้จัดการของกลุ่มบริษัท ซุ่นหลี พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมชมดูงานที่ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด (อู่พนัส) โดยมีทางทีมงานจากบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด เข้ามาต้อนรับเพื่อเยี่ยมชมอู่เป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้ทางทีมงานจาก กลุ่มบริษัท ซุ่นหลี ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมดูงาน บริการ และ ผลิตภัฑณ์ต่างๆ และที่เป็นตัวเด่นของการดูงานครั้งนี้คือ รถบรรทุกไฟฟ้า ที่ทางอู่พนัสได้พัฒนาเพื่อให้รองรับในอนาคต โดยรถบรรทุกไฟฟ้าในครั้งนี้คือ รถบรรทุกฮีโน่ ที่ถูกปรับให้เป็นรถบรรทุกไฟฟ้า ทางทีมงานซุ่นหลีได้มีการทดลองขับขี่และสอบถามความรู้ในเรื่องของการซ่อม การต่อตัวถังเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตโดยมีทางฝ่ายวิศกรของทาง บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ได้พูดให้ความรู้ ทั้งนี้ทางทีมงานซุ่นหลี ได้มอบของชำรวยเพื่อขอบคุณบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด (อู่พนัส) ที่เกียรติอนุญาตให้ทาง ซุ่นหลีเข้าเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ 

 


Visitors: 41,020