ข้อควรรู้! ทำไม? ควรตรวจเช็คตามระยะรถบรรทุกที่ศูนย์บริการฮีโน่

ศูนย์บริการฮีโน่ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรถบรรทุกมืออาชีพ

ศูนย์บริการฮีโน่

การตรวจเช็คตามระยะของรถเป็นการตรวจสอบสภาพของอะไหล่ ชิ้นส่วน และระบบต่าง ๆ ของรถ เมื่อครบตามระยะเวลาหรือตามระยะทางที่กำหนดไว้ รวมไปถึงรถบรรททุกทั้งรถ 6 ล้อ, รถ 10 ล้อ และ รถ 12 ล้อ ก็มีกำหนดเวลาในการตรวจเช็คตามระยะเหมือนรถยนต์ทั่วไปเช่นกัน โดยการตรวจเช็คตามระยะมีกำหนดระยะเวลาในการตรวจที่แตกต่างกันตามศักยภาพของอะไหล่ ชิ้นส่วน และระบบต่าง ๆ ของรถบรรทุก เช่น ถุงลมรองรับน้ำหนัก ตรวจเช็คทุก 3 เดือน, น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร และแบตเตอรี่ตรวจเช็คทุก 1 เดือน ซึ่งการตรวจเช็คตามระยะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามเนื่องจากเป็นข้อบังคับการตรวจสอบอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่อาจมีการสึกหรอโดยไม่มีการแสดงอาการ ส่งผลให้สมรรถนะของรถบรรทุกลดประสิทธิภาพลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

การตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกตามระยะสามารถตรวจเช็คได้ที่ศูนย์บริการที่ผลิตรถบรรทุก, ศูนย์บริการฮีโน่ หรือศูนย์ซ่อมของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งจะมีการบันทึกการตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบย้อนหลังหรือการตรวจเช็คในครั้งต่อไป มีผลต่อการซ่อมบำรุงที่จะทำให้รถบรรทุกมีสมรรถนะที่ได้มาตรฐานและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและในปัจจุบันยังได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมสมรรถนะของรถบรรทุก ซึ่งการนำรถบรรทุกไปตรวจเช็คตามระยะที่ศูนย์บริการมีข้อดีดังนี้

ข้อดีในการตรวจเช็คตามระยะรถบรรทุกในศูนย์บริการ

 1. ช่วยยืดอายุการใช้งาน รถบรรทุกนิยมนำมาบรรทุกสินค้าจึงต้องรองรับน้ำหนักสินค้าเป็นจำนวนมาก มีระยะทางและความถี่ในการขับขี่สูง มีความเสี่ยงที่อะไหล่ ชิ้นส่วน และระบบต่าง ๆ จะสึกหรอได้ง่าย การนำรถไปตรวจเช็คระยะตามที่กำหนดในศูนย์บริการจะช่วยบำรุงรักษารถอย่างถูกต้อง ทำให้รถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น

 2. ประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อมีการตรวจเช็คตามระยะรถบรรทุกอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้พบความผิดปกติได้เร็วทำให้สามารถซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในระยะยาวที่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

 3. รักษาสิทธิของประกันคุณภาพรถ โดยปกติการซื้อรถบรรทุกจะมีประกันคุณภาพของรถตามที่ระบุในเงื่อนไขของประกัน ซึ่งหากนำรถเข้ามาตรวจเช็คตามระยะที่ศูนย์บริการโดยตรงจะยังคงรักษาสิทธิของการรับประกันคุณภาพของรถไว้ได้ หากมีการสึกหรอของอะไหล่หรือชิ้นส่วนยังได้รับการดูแลที่อยู่ในประกัน แต่หากนำรถไปตรวจเช็คที่อื่นทางบริษัทที่จำหน่ายสามารถปฏิเสธการเรียกร้องจากลูกค้าที่พบปัญหาของรถได้ เนื่องจากประวัติการเข้าตรวจเช็คตามระยะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

 4. ทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศูนย์บริการจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญในการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุกโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการอบรมและมีข้อมูลรายละเอียดของรถบรรทุกแต่ละรุ่นอย่างละเอียดทำให้สามารถซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำส่งผลให้รถบรรทุกมีสมรรถนะที่ดีและพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา

 5. รับประกันคุณภาพในการซ่อมแซม ที่ศูนย์บริการกรณีเกิดการซ่อมแซมจะมีการรับประกันการซ่อมแซม ซึ่งหากมีปัญหาจากการซ่อมแซมสามารถนำรถบรรทุกเข้ามาตรวจเช็คได้อีกครั้งตามเงื่อนไข

 6. อะไหล่และชิ้นส่วนได้มาตรฐาน หากรถบบรรทุกต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่หรือชิ้นส่วนมั่นใจได้ว่าจะได้อะไหล่และชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐาน ไม่ต้องกังวลว่าจะได้อะไหล่เก่าหรืออะไหล่ของรถจะถูกสับเปลี่ยนไป ซึ่งอะไหล่เก่ามีผลทำให้ประสิทธิภาพของรถบรรทุกลดลงได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อการขับขี่บนท้องถนน

 7. ขายต่อได้ในราคาที่ดี เป็นข้อดีที่อาจไม่มีใครคำนึงถึงหากต้องการจำหน่ายรถบรรทุกที่ใช้อยู่จะกลายเป็นรถบรรทุกมือสองการตรวจเช็คตามระยะที่ศูนย์บริการอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการรับประกันถึงสมรรถนะของรถบรรทุกทำให้สามารถจำหน่ายรถบรรทุกในราคาที่ต้องการได้

 8. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจเช็คตามระยะรถบรรทุกโดยเฉพาะ ศูนย์บริการจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจเช็ครถบรรทุกโดยเฉพาะ พร้อมอุปกรณ์ที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหาเชิงเทคนิคที่ทันสมัยและแม่นยำช่วยให้การซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์บริการฮีโน่ ซุ่นหลี ศูนย์บริการสำหรับรถบรรทุกที่ได้มาตรฐานและครบวงจร

ฮีโน่ ซุ่นหลี เป็นศูนย์บริการที่ให้บริการในการตรวจเช็คตามระยะ บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก มีบริการเต็มรูปแบบที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ประกอบไปด้วย การขายรถบรรทุกใหม่ รถบรรทุกมือสอง แผนกอะไหล่ hino แผนกยางรถบรรทุก ซ่อมสีตัวถัง ประกันภัย และแผนกซ่อมบำรุงที่มีช่างเทคนิคมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือและได้รับการอบรมตามโปรแกรมหลักสูตรของศูนย์ฝึกอบรมบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มั่นใจได้ว่ารถบรรทุกทุกคันจะได้รับการตรวจสอบและดูแลเป็นอย่างดี และยังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการแก้ไขปัญหาของรถบรรทุกทำให้ง่ายต่อการซ่อมแซม นอกจากนี้ศูนย์บริการฮีโน่ยังเพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจและช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย โดยได้มีการออกแบบโปรแกรมพิเศษในการบำรุงรักษารถบรรทุก โดยเรียกโปรแกรมนี้ว่า “สัญญาซ่อมบำรุง” 

สัญญาซ่อมบำรุง สัญญาที่ช่วยลดปัญหาของธุรกิจ

เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่ง ฮีโน่ จึงได้มีโปรแกรม “สัญญาซ่อมบำรุง” ที่ช่วยให้รถบรรทุกมือหนึ่งหรือรถบรรทุกมือสองพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง โดยคิดค่าใช้จ่ายตามกิโลเมตร ซึ่งมีด้วยกัน 2 แพ็กเกจคือ

 1. Maintenance Option Package เป็นโปรแกรมบำรุงรักษาตามระยะอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับ รถบรรทุกทุกรุ่นทั้งรถเก่าและรถใหม่

 2. Full Option Package เป็นโปรแกรมบำรุงรักษาตามระยะพร้อมกับการซ่อมทุกระบบของรถบบรรทุกโดยยกเว้นยาง, กะทะล้อ, ความเสียหายจากตัวถังและอุบัติเหตุ เหมาะสำหรับรถทุกรุ่นโดยเฉพาะรถใหม่ที่มีเลขไมล์ไม่เกิน 30,000 กิโลเมตรหรือสัญญาออกรถไม่เกิน 6 เดือน

ลูกค้าที่ใช้โปรแกรมสัญญาซ่อมบำรุงจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับบริการอย่างดี รวดเร็ว และทันใจ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวในการขนส่งสินค้ามากยิ่งขึ้น

 • สิทธิประโยชน์จากโปรแกรมสัญญาซ่อมบำรุง
 • ต้นทุนในการดูแลรักษารถคงที่ตลอดสัญญา 5 ปี
 • สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการฮีโน่ทั่วประเทศ
 • มีความรวดเร็วในการให้บริการสามารถช่วยเหลือฉุกเฉิกได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีมาตรฐานในการบำรุงรักษาจึงมั่นใจได้ถึงสมรรถนะของรถที่คงที่
 • มั่นใจได้ว่าเป็นอะไหล่แท้จากฮีโน่ที่ใช้ในการซ่อมแซม
 • สามารถเช็คข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้
 • ฟรี! ค่าบริการ Hino Connect 5 ปี

หากต้องการเช็คตามระยะรถบรรทุกมือหนึ่ง , รถบรรทุกมือสอง , รถ 6 ล้อ , รถ 10 ล้อ และรถ 12 ล้อ สามารถนำรถมาเช็คได้ที่ศูนย์บริการฮีโน่ ซุ่นหลี มีบริการอย่างครบวงจรเป็นศูนย์ฮีโน่ที่มีช่างซ่อมรถบรรทุก hino มากที่สุดในประเทศไทยและทวีปเอเชีย มีด้วยกันถึง 3 สาขา ได้แก่ ฮีโน่ ซุ่นหลีสมุทรปราการ, ฮีโน่ ซุ่นหลี เทพารักษ์, ฮีโน่ ซุ่นหลี สำโรง

ติดต่อ ฮีโน่ ซุ่นหลี ศูนย์บริการฮีโน่ One Stop Service

ศูนย์บริการฮีโน่ ซุ่นหลี เทพารักษ์ โทร 02-752-5100
ศูนย์บริการฮีโน่ ซุ่นหลี สมุทรปราการ โทร 02-703-1022
ศูนย์บริการฮีโน่ ซุ่นหลี สำโรง โทร 02-380-0900
Line ID : @627dlewx 

 

Visitors: 127,379