เลือกรถบรรทุกฮีโน่ จะมือหนึ่งหรือรถบรรทุกมือสอง แบบไหนหมาะกับธุรกิจคุณ

ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกมือสอง หรือ มือหนึ่งก็ต้องเลือกใช้รถบรรทุกให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ

 รถบรรทุกมือสอง

 

ปัจจุบันหลังยุคโควิด 19 นี้ สถานการณ์ในภาคธุรกิจนำเข้าและส่งออกเริ่มกลับมาเป็นปกติเหมือนช่วงก่อนหน้านั้น ทำให้สถานการณ์ขนส่งสินค้ามีมากขึ้นด้วย และทำให้เกิดความต้องการใช้รถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้ามากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน เรียกว่าธุรกิจเกือบทุกประเภทมีความต้องการใช้รถบรรทุกกันทั้งนั้น รถบรรทุกสินค้าจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

รถบรรทุกสินค้าที่เราเห็น ๆ กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายขนาด หลายประเภท ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเราเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้รถบรรทุก เราต้องพิจารณาเลือกใช้รถบรรทุกให้เหมาะสมกับการใช้ในธุรกิจของเราด้วย ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถแบ่งประเภทของรถบรรทุกได้จากขนาด เพราะเราจะสามารถคำนวณปริมาณในการขนส่งสินค้าได้ โดยรถบรรทุกในปัจจุบันมี ประเภท ดังนี้

ประเภทของรถบรรทุก

รถกระบะ 4 ล้อ ขนาดเล็ก เป็นรถบรรทุกที่เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหรือธุรกิจที่มีออเดอร์ขนาดเล็ก เป็นที่นิยมของร้านค้า ร้านขายของชำ ธุรกิจขนาดเล็ก ข้อดีของรถกระบะคือเป็นรถที่มีขนาดไม่ใหญ่ มีความคล่องตัวสูง สามารถขับเข้าในตัวเมืองได้ อีกทั้ง รถกระบะยังสามารถต่อเติมโครงเหล็กกันล่วง หรือสามารถสร้างเป็นตู้ทึบและตู้แช่เย็นได้ด้วย รถกระบะ 4 ล้อขนาดเล็กจึงเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาก

รถบรรทุก 4 - 6 ล้อขนาดเล็ก เป็นรถบรรทุกหน้าสั้น ส่วนที่บรรทุกของยกสูง สามารถรองรับน้ำหนักได้ 2 - 4 ตัน มักนิยมใช้กันในกลุ่มธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ และใช้ในการขนส่งในระยะทางสั้น ๆ ไม่ไกลมาก สามารถขับวิ่งได้ในตัวเมือง แต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในพื้นที่ที่สมบุกสมบัน รถบรรทุก 4- 6 ล้อขนาดเล็กนี้ สามารถแต่งเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้เหมาะกับการช้งานได้ เช่นสามารถเติมโครงเหล็กกันร่วง ทำเป็นห้องแช่แข็งได้ ทำเป็นตู้ทึบได้เช่นเดียวกับรถกระบะ

รถ 6 ล้อขนาดกลาง-ใหญ่ เป็นรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมามากกว่ารถบรรทุก 6 ล้อขนาดเล็ก สามารถรองรับน้ำหนักได้ 6 – 15 ตัน สามารถบรรทุกของได้จำนวนมากและบรรทุกของขนาดใหญ่ได้ มักนิยมใช้ในในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่เราสามารถเห็นกันได้ตามท้องถนนคือการบรรทุกพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย ทุกเรียน ข้าวโพด ผักต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหาร เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าอื่น ๆ เป็นต้น

รถ 10 ล้อเพลาเดียว 2 เพลา และยกเพลา เป็นรถบรรทุกมือหนึ่ง รถบรรทุกมือสองขนาดใหญ่ (มาก) สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 25 – 30 ตัน สามารถบรรทุกของได้ทั้งขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ มักนิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนส่งสินค้าในปริมาณที่มาก ทำให้ลดต้นทุนในการขนส่งได้ สามารถดัดแปลงเป็นห้องตู้ทึบ ห้องตู้แช่เย็นได้ ขนส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายได้

ทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่ารถบรรทุกมีหลากหลายขนาด หลากหลายประเภทดังนั้น เราควรจะเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจของเรา ซึ่งปัจจุบันเราสามารถแบ่งประเภทธุรกิจที่ต้องใช้รถบรรทุกได้ดังนี้

  1. ธุรกิจการเกษตร มีการใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้ต่าง ๆ ต้องบรรทุกในปริมาณมากเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ทั้งนี้ ทั้งนั้นการเลือกใช้รถบรรทุกขึ้นอยู่กับปริมาณของผลิตผลของเราด้วย หากมีปริมาณไม่เกิน 3 ตัน เราสามารถเลือกใช้รถกระบะ 4 ล้อ หรือรถบรรทุกขนาด 4-6 ล้อขนาดเล็กได้ และใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันสินค้าตกหล่นระหว่างทาง และหากสินค้าเรามีปริมาณที่มาก 6-15 ตัน สามารถเลือกใช้รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่กลางและใหญ่ได้

  2. ธุรกิจประมง มีการใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้าประเภททั้งของสดและของแห้ง จากท่าเรือไปยังตลาดต่าง ๆหรือโรงงานแปรรูป การขนส่งสินค้าประมงต้องมีการรักษาอุณหภูมิและต้องปลอดเชื้อ มีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี บางครั้งอาจจะต้องใช้รถบรรทุกที่เป็นตู้แช่เย็นที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ทำให้มีการรับน้ำหนักมาก จึงควรเลือกใช้รถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 6 ล้อฮีโน่ขนาดใหญ่ หรือ รถบรรทุก 10 ล้อได้

  3. ธุรกิจก่อสร้าง มีการใช้รถบรรทุกส่วนใหญ่ในการขนวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้แปรรูป ก้อนหิน ดิน ทราย ที่มีน้ำหนักมาก และวัสดุประเภทนี้สามารถเทกองกับพื้นได้ ควรใช้รถ 10 สิบล้อในการขนส่ง

  4. ธุรกิจนำเข้า - ส่งออก เป็นธุรกิจที่ต้องใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้าได้จำนวนมากๆ ในครั้งเดียว และต้องมีการเข้าออกบริเวณท่าเรือ โรงคลังขนาดใหญ่ ดังนั้นควรเลือกใช้รถบรรทุกมือสองหรือมือหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป หรือที่นิยมใช้กันได้แก่ รถหัวลากที่มีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ด้านหลังด้วย

ทั้งหมดนี้คือคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการเลือกใช้รถบรรทุก ซึ่งการที่เราจะเลือกรถบรรทุกมืองหนึ่งหรือมือสองก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเรา แต่สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้ รถให้ถูกประเภทของงาน ให้เหมาะกับประเภทธุรกิจของคุณ และไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใด หากต้องใช้การใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้าของคุณไปยังลูกค้าของคุณด้วยความปลอดภัยแล้ว คุณสามารถมาเลือกหารถบรรทุกที่ใช่สำหรับคุณได้ที่ ฮีโน่ซุ่นหลี เพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่วยรถบรรทุกฮีโน่ ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุก4ล้อเล็ก รถ10ล้อ รถหัวลาก รวมถึงฮีโน่500 รถ6ล้อที่ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้เรายังเป็นศูนย์บริการฮีโน่ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโดยดูได้จากการที่รถมีจำนวนรถเข้ารับบริการสูงสุดในประเทศ หรือถ้าคุณอยากได้อะไหล่ที่มั่นใจได้ว่าเป็นของแท้จากโรงงาน ฮีโน่ซุ่นหลียินดีให้บริการจัดส่งอะไหล่แท้ถึงมือคุณ. สนใจฮีโน่นึกถึงฮีโน่ซุ่นหลี

สนใจรถบรรทุกมือสอง รถ6ล้อ หรือ รถหัวลาก ฮีโน่ ติดต่อ ฮีโน่ ซุ่นหลี

ศูนย์บริการฮีโน่ ซุ่นหลี เทพารักษ์ โทร 02-752-5100
ศูนย์บริการฮีโน่ ซุ่นหลี สมุทรปราการ โทร 02-703-1022
ศูนย์บริการฮีโน่ ซุ่นหลี สำโรง โทร 02-380-0900
Line ID : @627dlewx 

 

Visitors: 127,366