กิจกรรมเพื่อสังคมโครงการหนึ่งหยดโลหิตเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

 09/06/65 #กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการผู้บริหารกลุ่มซุ่นหลี คุณปิยะ พรปริญญา คุณ เสาวณีย์ อภิลาศมงคล และคุณ วรสิทธิ์ อภิลาศมงคล ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการหนึ่งหยดโลหิตเพื่อชีวิตมนุษย์ ณ ที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ 68 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยในครั้งนี้ทางกลุ่มบริษัท ซุ่นหลี ได้ร่วมบริจาคเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องเขย่าถุงโลหิต CM735A โดยมีประโยชน์ ในการรับบริจาคโลหิตนั้น เครื่องเขย่าถุงโลหิต เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับหน่วยงานรับบริจาคโลหิต อีกทั้งโลหิตที่ไหลออกจากร่างกายสู่ถุงกักเก็บโลหิตแล้วจะเกิดการแข็งตัว ทำให้เวลาขณะบริจาคโลหิต จำเป็นต้องมีการเขย่าถุงโลหิตอยู่ตลอดเวลา โดยเครื่องเขย่าจะทำหน้าที่เขย่าถุงโลหิตไม่ให้เลือดแข็งตัวตลอดเวลาการบริจาคโลหิต จนกระทั่งได้ปริมาตรของโลหิตตามที่ต้องการ ทางกลุ่มบริษัท ซุ่นหลี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริจาคในครั้งนี้จะช่วยเหลือและเป็นกำลังให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่มากก็น้อย ทางกลุ่มบริษัทซุ่นหลี พร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แบบนี้ต่อไปในทุกๆ โอกาส.


Visitors: 122,090