กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์จากฮีโน่ ซุ่นหลี

ฮีโน่ ซุ่นหลี ขอตอบแทนสังคมด้วยการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ฮีโน่ ซุ่นหลี ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

  

ฮีโน่ ซุ่นหลี พาทัวร์ Fukuoka

Visitors: 122,084